Vila Redovisning är en auktoriserad redovisningsbyrå med många år inom branschen. Vi finns här för att underlätta vardagen för dig som företagare så du kan fokusera på din verksamhet. Vår ambition är att vara en trygg affärspartner i allt som har med redovisning och ekonomi att göra.

För oss är det viktigt att skapa långvariga relationer med våra kunder. Vi levererar helhetslösningar som håller över tid. Kunskap, kvalitet och engagemang är viktiga ledord för oss och vi gör allt vad vi kan för att du som företagare ska nå dina mål och förverkliga dina drömmar.

Våra auktoriserade redovisningskonsulter har lång erfarenhet av att jobba med redovisning och ekonomi och hjälper allt ifrån mindre enskilda firmor till större aktiebolag. 

Redovisning
Analys och ekonomiprocesser + Bokföring och ekonomitjänster + Likviditetsanalys + Bokslut
Revision
Internrevison + IT-revision + Revision av finansiella rapporter + Andra granskningsuppdrag
Skatt
Bolagstjänster + Företagsbeskattning + Moms & punktskatter + Arbetsgivareavgifter + Ideell verksamhet och skatt + Skatterevisioner och skatteprocesser + Skatterådgivning
Rådgivning och analys
Corporate finance + CSR hållbarhetsredovisning + Digital Transformation + Rådgivning vid finansiell rapportering + Riskhantering och intern kontroll + Ägarskifte
Löneadministration
Lönehantering

Välj vilken lösning som passar dig bäst!

Du väljer själv om du vill överlåta hela eller delar av din redovisning till oss. Se våra fyra paket nedan:

Löneadministration
1-5 personer
inklusive AGI deklaration
Leverantörsfakturor
30 st
inklusive leverantörsbetalningsfil
Kundfakturor
30 st
Löpande transaktioner
70 st
Månadsavstämning
inklusive bankavstämning och momsdeklarationer
Konsultationsarbete
1 timma
Löneadministration
6-15 personer
inklusive AGI deklaration
Leverantörsfakturor
45 st
inklusive leverantörsbetalningsfil
Kundfakturor
45 st
Löpande transaktioner
100 st
Månadsavstämning
inklusive bankavstämning och momsdeklarationer
Konsultationsarbete
2 timmar
Löneadministration
16-30 personer
inklusive AGI deklaration
Leverantörsfakturor
70 st
inklusive leverantörsbetalningsfil
Kundfakturor
70 st
Löpande transaktioner
150 st
Månadsavstämning
inklusive bankavstämning och momsdeklarationer
Konsultationsarbete
2 timmar
Löneadministration
31-60 personer
inklusive AGI deklaration
Leverantörsfakturor
140 st
inklusive leverantörsbetalningsfil
Kundfakturor
140 st
Löpande transaktioner
300 st
Månadsavstämning
inklusive bankavstämning och momsdeklarationer
Konsultationsarbete
2 timmar

Vi individualiserar paket och priser för varje kund.

Bokslut
Likviditetsanalys
Skatterådgivning
Företagsbeskattning
Ägarskifte
Internrevision
Privata inkomstdeklarationer
Affärsplan
Ring oss