Välj vilken lösning som passar dig bäst!

Du väljer själv om du vill överlåta hela eller delar av din redovisning till oss. Se våra fyra paket nedan:

Löneadministration
1-5 personer
inklusive AGI deklaration
Leverantörsfakturor
30 st
inklusive leverantörsbetalningsfil
Kundfakturor
30 st
Löpande transaktioner
70 st
Månadsavstämning
inklusive bankavstämning och momsdeklarationer
Konsultationsarbete
1 timma

Pris/mån:

5900 sek

Löneadministration
6-15 personer
inklusive AGI deklaration
Leverantörsfakturor
45 st
inklusive leverantörsbetalningsfil
Kundfakturor
45 st
Löpande transaktioner
100 st
Månadsavstämning
inklusive bankavstämning och momsdeklarationer
Konsultationsarbete
2 timmar

Pris/mån:

12000 sek

Löneadministration
16-30 personer
inklusive AGI deklaration
Leverantörsfakturor
70 st
inklusive leverantörsbetalningsfil
Kundfakturor
70 st
Löpande transaktioner
150 st
Månadsavstämning
inklusive bankavstämning och momsdeklarationer
Konsultationsarbete
2 timmar

Pris/mån:

16000 sek

Löneadministration
31-60 personer
inklusive AGI deklaration
Leverantörsfakturor
140 st
inklusive leverantörsbetalningsfil
Kundfakturor
140 st
Löpande transaktioner
300 st
Månadsavstämning
inklusive bankavstämning och momsdeklarationer
Konsultationsarbete
2 timmar

Pris/mån:

28000 sek

Vi individualiserar paket och priser för varje kund.

Bokslut
Likviditetsanalys
Skatterådgivning
Företagsbeskattning
Ägarskifte
Internrevision
Privata inkomstdeklarationer
Affärsplan
Ring oss